TEZİSLƏRİN TƏQDİMİ

TEZİSLƏRİN TƏQDİMİ

Azərbaycan Ağız və Üz-Çənə Cərrahları Cəmiyyətinin 2-ci Beynəlxalq Konqresinin iştirakçılarını Elmi Proqramda iştrak etməyə dəvət edirik. Açıq çıxış və ya poster təqdimatları üçün bütün tezislər onlayn təqdim edilməlidir.
TEZİSLƏRİN YAZILMASI QAYDALARI

 • Müəllif Azərbaycan Ağız və Üz-Çənə Cərrahları Cəmiyyətinin 2-ci Beynəlxalq AzOMFS 2023 Beynəlxalq Konqresində iştirak etmək üçün ilk olaraq qeydiyyatdan keçməlidir. Qeydiyyat haqqının ödənilməsi qaydası saytın müvafiq bölməsində təqdim olunub.
 • Tezislər yalnız onlayn platforma vasitəsilə təqdim edilməlidir. Suallar üçün müəlliflər Elmi Komitəyə info@az-omfs.azünvanına müraciət edə bilərlər.
 • Hər bir tezisin bir müəllifi və beşdən çox olmadan həmmüəllifi ola bilər. Məqalənin təqdim edilməsinə müəllif/əlaqələndirici cavabdehdir.
 • Tezisdə 300-dən çox söz olmamalıdır (2 istinad daxil olmaqla). Saytda söz sayğacı var.
 • Tezisdə yalnız standart abbreviaturalardan istifadə edin. Abstrakt mətnində abbreviaturalardan istifadə edilərkən başlıq birinci qeyddə tam, abbreviatura isə mötərizədə göstərilməlidir.
 • Məqalənin mətnində başlıq tam göstərildiyi halda, başlıqda abbreviaturalardan istifadə edilə bilər.
 • Tezisdə giriş, tədqiqatın məqsəd/vəzifələri, metodlar, nəticələr/müzakirələr və nəticələr öz əksini tapmalıdır.
 • Abstraktlara rəqəmlər, qrafiklər və ya cədvəllər daxil edilmir
  TƏQDİMAT FORMATI
 • AÇIQ ÇIXIŞ TƏQDİMATI. Təqdimatların qəbul etmə müddəti 01.09.2023 il. Açıq çıxışların müddəti Elmi Komitə tərəfindən təyin edilir. Elmi Komitə təqdimatlara baxıb Sizə 10 gün müddətində cavab verəcək. Açıq çıxış təqdimatı üçün seçilməyən tezislər poster təqdimatları üçün qəbul edilə bilər.
 • E-POSTER TƏQDİMATI - poster təqdimatları açıq çıxışların əyani nümayişidir. Poster lövhəsi elmi proqramın ayrılmaz hissəsinə çevriləcək və Sərgi zalında təqdim olunacaq. Posterin formatı ilə bağlı qaydalar internet saytında verilir. Ehtiyac olduqda Elmi Komitə ilə əlaqə saxlayın.

TEZİSLƏRİN QƏBUL OLUNMASI HAQQINDA MƏLUMAT
Abstraktın qəbulu ilə bağlı Elmi Komitənin qərarları 10 sentyabr 2023-cü 25 sentyabr 2023-cü il tarixindən gec olmayaraq müəlliflər arasında əlaqə saxlayan şəxsə elektron poçt vasitəsilə çatdırılacaq. Abstraktla bağlı bütün yazışmalar bu şəxsə göndəriləcək, və o öz növbəsində digər həmmüəlliflərə çatdırmalıdır.
ABSTRAKT MÜƏLLİFLƏRİN KONQRESDƏ QEYDİYYATI
Tezisdə göstərilən müəlliflər Elmi Proqrama salınması üçün 5 oktyabr 2023-cü il tarixinədək qeydiyyatdan keçməli və qeydiyyat haqqında ödəniş sənədi təqdim etməlidilər.

Presenting Author's Information

* Mandatory Field

Abstract Content

Abstract Details

First Initial, Surname: list the name of the Presenting Author first and then all co-authors, separated by a comma. e.g. J. Jones, M. Clarke
One organization only to indicate association with the author or presenter: Organisation, City, Country. e.g. University of New South Wales, Sydney, Australia

Content

Maximum of 250 words, including a maximum of two references.Conference Location

ADDRESS:

130 Tabriz Street, AZ1008
Baku, Azerbaijan

LOCATION:

PHONE NUMBER:

(+994) 55 274 22 22

(+994) 50 888 08 80

EMAIL ADDRESS:

info@az-omfs.az